Omatoimiharjoittelu


Harjoitukset

Olemme jakaneet kauden kevät- ja syysjaksoon. Molemmilla jaksoilla harjoitellaan taitavuutta, liikkuvuutta, taitoa, nopeutta, pelikäsitystä ja taktiikkaa ikäkauden mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että hyväksi pelaajaksi kehittyminen vaatii aina lisäksi omatoimista harjoittelua. Tämän lisäksi kaikenlainen muu liikunta kuten arkiliikunta ja koulussa tapahtuva liikunta edesauttavat lasten liikunnallisia taitoja ja siten tukevat myös itse lajiharjoittelua. Toisten lajien harrastamisesta on myös hyötyä jalkapalloilijalle!

Omatoimiharjoitteet

Harjoittelun tueksi valmennustiimi tulee antamaan pelaajille omatoimiharjoitteita, joita suositellaan tehtäväksi päivittäin - harjoitteiden tekemiseen menee noin 15 minuuttia. Harjoitteiden suorittamisen helpottamiseksi jokaisesta harjoitteesta löytyy myös videolinkki pelaajien ja vanhempien avuksi. Luonnollisesti kaikki harjoitteet käydään läpi myös normaaleissa harjoituksissa.

Omatoimiharjoittelun avulla pelaajan taitotaso lisääntyy ja sitä kautta se luo edellytyksiä uusien taitojen oppimiseen. Valmentajien yksilöllisellä opastuksella pyritään kannustamaan pelaajaa omatoimiharjoitteluun.